MARDI SPLASH
Welcome
Login / Register
Jimatkan Tenaga Elektrik, Gunakanlah Dengan Bijak!  ----------------------  

2 Varieti Baharu Padi MARDI; Sempadan 303 dan Sebernas 307

 

 

Tanjung Karang, 12 April – Yang Berhormat Dato’Sri Ahmad Shabery Cheek, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia telah mengisytiharkan dua varieti baharu padi iaitu padi MARDI sempadan 303 dan padi MARDI Sebernas 307 MARDI. 

MARDI Sempadan 303 adalah sempena nama kawasan ini. Ia telah dibangunkan melalui kacukan varieti MR 256 dengan varieti ulangan MR 253 bermula sejak tahun 2005, d0iikuti dengan beberapa siri penilaian di beberapa kawasan jelapang utama negara yang memakan masa 25 musim penanaman. Varieti padi ini mempunyai ciri-ciri penting seperti tempoh matang yang agak singkat iaitu diantara 104 hingga 106 hari dan mampu memberi hasil tuaian tertinggi sebanyak 10 tan/hektar. Ia juga rintang kepada penyakit karah daun dan sederhana rintang kepada penyakit karah tangkai serta sederhana rintang kepada serangga perosak benah perang. Selain itu, ianya juga sesuai untuk ditanam di kawasan kurang subur.

Bagi varieti padi MARDI Sebernas 307 pula, proses kacukan adalah diantara varieti MR 256 dan P493. Selama 22 musim penanaman telah diambil bagi menilai kualiti dan prestasi varieti ini di beberapa kawasan jelapang padi utama Negara. Ia menunjukkan kerintangan yang sederhana terhadap penyakit karah daun dan karah tangkai serta serangga perosak benah perang. Hasil boleh dituai dalam tempoh diantara 107 hingga 110 hari. Potensi hasil tertinggi dicapai adalah 10 tan/hektar. Kedua-dua varieti ini memenuhi citarasa dan kehendak pengguna tempatan. Dengan pengenalan dua varieti padi ini diharapkan dapat menyumbang kepada kepelbagaian varieti padi dan seterusnya peningkatan hasil pengeluaran padi Negara. 
Menurut Dato’ Sri Ahmad Shabey Cheek, pelancaran dua varieti padi pada hari ini adalah selari dengan usaha-usaha kerajaan untuk memajukan industri padi dan beras negara. Sehingga kini, perbelanjaan kerajaan untuk memajukan industri padi dan beras negara telah melebihi RM50 bilion. Pada tahun 2011 hingga 2016, purata sebanyak RM2.0 hingga RM2.5 bilion peruntukan tahunan telah diberikan kepada sub sektor padi dan beras negara. Begitu juga di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA). Pada tahun 2017 sahaja, 45% daripada kegunaan peruntukan kerajaan adalah untuk membangunkan industri padi di Malaysia ini. 

Menurutnya Dato’ Sri Ahmad Shabey Cheek lagi, bagi memastikan usaha-usaha kerajaan dan MARDI dalam membangunkan dua Varieti padi baharu MARDI iaitu Sempadan 303 dan MARDI Sebernas 307 ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, beliau menyeru kepada semua pesawah agar menggunapakai teknologi yang dihasilkan mengikut garis panduan dan syor-syor yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak berwajib. Seperti juga dalam banyak hal lain, garis panduan atau buku panduan dikeluarkan, agar kebaikan dapat diperolehi dengan maksimum.

Majlis hari ini turut akan dihadiri bersama Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Noh bin Hj , Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor; Yang berbahagia Datuk Dr Mohamad Satim Diman, Pengerusi Lembaga Pengelola MARDI; Yang Berbahagia Datuk Dr Mohamad Roff Mohd Noor Ketua Pengarah MARDI ;dan turut dihadiri oleh Ketua-ketua jabatan dan Agensi dan ketua—ketua kampung berhampiran

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Sign in or sign up to post comments.

Related articles